O nas

Obszary badawcze będące przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu są dość zróżnicowane i stanowią prezentację różnych aspektów rosyjskiej literatury i kultury. Podejmowane badania poetologiczne dotyczą problematyki wewnętrznej dzieła literackiego, jego struktury, języka poetyckiego (artystycznego), procesu jego wtórnej, nadbudowanej nad językiem naturalnym semantyzacji. Badania zaś z pogranicza poetologii i rosjoznawstwa dotyczą w głównej mierze analizy tekstów literackich w ujęciu komparatystycznym, z uwzględnieniem szerokiego spektrum kulturowego. Prowadzone są też badania emigrantologiczne (literatura trzech fal uchodźstwa). W ramach badań nad kulturą rosyjską na wygnaniu podejmowane są także próby odczytania spuścizny literackiej reprezentatywnych dla niej twórców. Zakład prowadzi także badania nad piśmiennictwem dawnej Rusi i tradycją staroruską w nowożytnej literaturze rosyjskiej (tradycja pogańska i chrześcijańska w kulturze rosyjskiej) oraz nad folklorem rosyjskim. W zakresie badań nad ustnym folklorem rosyjskim analizowane są zarówno wątki mitologiczne, mitopoetyka, jak i zjawiska folkloru współczesnego, np. graffiti jako gatunek postfolkloru oraz przede wszystkim modyfikacje tradycji magii ludowej w kulturze współczesnej. W Zakładzie prowadzone są również badania z zakresu przekładu współczesnej literatury rosyjskiej, dotyczące m. in. sposobów przekazywania elementów uwarunkowanych kulturowo.

Kontakt

dr hab. Beata Trojanowska, prof. nadzw.
tel. 52 341 14 02 wew. 46
e-mail: beatroj@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97